Kirjuta meile
Eesti Metodisti Kiriku Räpina Kogudus
Eesti Metodisti Kiriku Räpina Kogudus

Meist

Meie põhiväärtused

SIIRUS ja ELULÄHEDANE OSADUS

Apostlite teod 2:42-47 Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes.

Me jagame kaasinimestega evangeeliumi elumuutvat sõnumit, aga ka oma rõõme ja muresid, andeid ja materiaalseid väärtusi (koostöös Põlva Toidupanga ja Sõbralt Sõbrale organisatsiooniga). Me tahame olla avatud ja külalislahked. Me tunnistame Jumala toimimisest meie elus ja koguduses.

Me hoiame osadust – jumalateenistusel, väikerühmades ja lihtsalt suheldes.

ELUKESTEV ÕPPIMINE ja AVATUS IGAS VANUSES INIMESTELE

Roomlastele 12:11 Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!

Me oleme õppimisvalmis ning kaasame sellesse nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid! Me ei ole veel kõike mõistnud ega saavutanud. Tahame olla tähelepanelikud Jumala juhtimise ja piiblitarkuse, aga samuti kaasinimeste suhtes. Oleme valmis oma olukorda hindama ja tegema parandusi oma elus ja koguduse tegevuses. Meie hoolivus väljendub teenivates tegudes. Me hindame erinevate põlvkondade panust ja otsime koosmeelt.

Me hoolime iseendast – oma tervisest, oma usu kasvamisest, isiksuslikust arengust.

JUMALA JA KOGUKONNA TEENIMINE SÜDAMEGA

1Peetruse 4:10 Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.

Me väärtustame inimeste hingelist tugevust ning tööd kaasinimeste teenimisel. Me tegutseme nii, et Jeesuse eeskuju ja Piibli vaimulaad muutuksid kaasinimestele nähtavaks. Me jutlustame ja selgitame Piiblit nii, et see on ka argipäevas tähendusrikas.

Tahame olla avatud kogukonnale, kus elame, mitte sulguda kirikuseinte vahele.

ele_paju-600x800

Pastor Ele Paju

Ele on lõpetanud EMK Teoloogilise Seminari ning Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogika õppekava. Ele alustas pastorina teenimist 1998. aastal, esialgu Võru koguduse pastori kohusetäitjana, seejärel Viitka koguduse pastorina ning alates 2010. aastast Räpina koguduse pastorina.

Ele on abielus Taneliga ning neil on kaks poega.

Ele on EMK kirikuvalitsuse liige ning ta juhib Eesti Metodisti Kiriku noortetööd ning kuueliikmelise meeskonnaga MTÜ Lugemislusti huvikooli eelkooliealistele lastele.

Elele meeldib tegutseda oma aias, mängida pilli, vaadata pallimängu ja õpetada lapsi läbi mängu lugema.

Kontakt

Email – ele.paju@metodistikirik.ee
Telefon – 52 14 634